sundby slottet

Slottet arrenderades dock ut på livstid till furstinnan Stephanie von Wedel och först efter hennes bortgång 1937 flyttade familjen Klingspor.
6 I salen finns även ett kasino pöytäpelit helfigursporträtt av Karl XIV Johan, som var kung i landet när salen omgestaltades på 1830-talet.
1, innehåll 1300- och 1400-talen redigera redigera wikitext, sundby ägdes 1329 förmodligen av Birger Röriksson och 1364 omtalas en befäst gård vid namn Sundaby nära.Hon var gift med kanalbyggaren Baltzar von Platens son greve Baltzar von Platen.ETT levande slott PÅ EN levande GÅRD.5 Bilder, övriga byggnader redigera redigera wikitext Orangeriet mot gatan Orangeriet mot parken.d.I salongerna finns förgylld nyrokoko som hör till de mera praktfulla i landet.Erik Dahlberghs illustration över Sundby i, sueciaverket och är ett fornminne med RAÄ-nummer Öja 67:1.4 Övriga rum redigera redigera wikitext De båda nedersta våningarna präglas till stor del av 1500-talets byggnad.I vinkällaren trängs årgångsviner med champagne.Med varsam hand och stor ödmjukhet inför slottets historia har stora delar av byggnaden anpassats för att möta dagens krav på ett bekvämt boende.Dessa hade karaktäristiska detaljer i senempire.Stora sundby 17:1 - husnr 26, stora sundby slott.Byggnadssättet tyder på en tillkomsttid omkring 1200-talet.Stora Sundby slott och gods innehas och bebos idag (2018) av friherre Johan Klingspor.Välkommen till Ulfsunda Slott en upplevelse långt ifrån vardag.Näringsverksamheten består framförallt av skogsbruk med produktion av timmer och massaved samt jordbruk med vallodling.
Trots att han var en mycket upptagen man inledde han en omfattande och kostsam restaurering av familjegodset med hjälp av arkitekten Göran Josuæ Adelcrantz.
1800-talets ombyggnad redigera redigera wikitext Allmänt redigera redigera wikitext Slottet på 1870-talet.Stora Sundby, Riddarsalen, 1967.Byggnaderna gestaltades genomgående i empirstil.Bland annat fann man ruinen efter ett fyrsidigt torn bestående av gråsten, utan murtegel.De var delvis utförda i terrakotta och delvis efter förlagor av arkitekten Carl Christoffer Gjörwell.Modellen finns fortfarande bevarad i Riddarsalen.