Utrikes födda redigera redigera wikitext Den 31 december 2017 utgjorde folkmängden i Botkyrka kommun 91 925 personer.
I denna tabell har de nordiska länderna samt de 13 länder med flest antal utrikes födda (i hela riket) tagits med.Inrättades Tumba municipalsamhälle som upplöstes vid utgången av 1956.I södra kommunen ligger naturreservatet Pålamalm som även går in i Haninge kommun.Det registrerades hos PRV 1974 och återigen 1983, efter det att kommunen delats.Av dessa var 38 130 personer (41,5 ) födda i ett annat land än Sverige.Kommunreformen 1952 påverkade inte indelningarna inom området.Innehåll, kommunens område motsvarar socknarna.Utanför Tullinge, vid Lida, ligger också ett friluftsområde (se Lida friluftsgård ).Träder i kraft ämnder - vitos bingo jahti Botkyrka kommun.Läst FS 2015:493, justerad i SFS 2015:698 Förordning om distrikt.
Sjöar och vattendrag (urval) redigera redigera wikitext Se även Lista över insjöar i Botkyrka kommun Indelningar redigera redigera wikitext Distrikt inom Botkyrka kommun Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt 12 : Av kommunen använd indelning.
Blasonering : I rött fält en stående med gloria försedd Sankt Botvidsbild av guld, hållande i högra handen en yxa och i den vänstra en fisk, båda av silver.8 Tabellen nedan visar kommunsammanslagningarna till nuvarande Botkyrka kommun från 1863 och framåt.Södertörn i norra delen av landskapet, södermanland med sjön, mälaren i norr och Östersjön mörkarfjärden, Himmerfjärden och, järnafjärden ) i sydväst.Norra kommundelen domineras till stor del av bebyggda områden, medan den södra delen består av mycket skog och äng.Botkyrka kommun bildades vid kommunreformen 1971 av landskommunerna Botkyrka och Grödinge.Enstaka adresser gränsnära i Haninge kommun (Dammbro) Tumba (postnummer i serien 147 xx) Omfattar huvuddelen av centralorten med omnejd Uttran (postnummer ) Omfattar del av Tumba Gårdar och torp (urval) redigera redigera wikitext Bilder, gårdar (urval) redigera redigera wikitext Norra delen av kommunen genomkorsas från.Nynäshamns kommun och i väster till, södertälje kommun och, salems kommun, alla i Stockholms län.7 Kommunen ingick från bildandet till i Huddinge tingsrätts domsaga (som fram till 1977 hette Svartlösa tingsrätts domsaga ) och ingår sen dess i Södertörns tingsrätts domsaga.Kommunen är belägen.Befolkningsutveckling redigera redigera wikitext Befolkningsutvecklingen i Botkyrka kommun År Invånare Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid.10 Födelseland 10 31 december 2017 1 Sverige Asien : Övriga länder  520 3 Turkiet  710 4 Afrika : Övriga länder  983 5 Irak  503 6 Europeiska unionen : Övriga länder  271 7 Polen  938 8 Finland  667 9 Syrien Sydamerika Europa utom EU: Övriga.
Spårtrafik redigera redigera wikitext Norra delen av kommunen genomkorsas av Västra stambanan som trafikeras av Stockholms pendeltåg med stationer vid Tullinge och Tumba.