Ari11.6.2012 klo 12:50 Osa pokeri palkinto 256: nuolilukko tuolilukko puolilukko puomilukko puomiukko puoliukko puliukko peliukko epeliukko sepeliukko seteliukko meteliukko veteli-ukko veto-liukko vetolukko vetolakko vetopakko vetopakka vetopaikka vetolaikka vetoloikka petoloikka ketoloikka ketolikka ketolika kotolika kotilika kotiloka kotiloska kotiroska kotiruoska kotiruoka kotiroka koiroka koiruoka voiruoka voivuoka voivuokra koivuokra kotivuokra.
Ari13.2.2014 klo 12:58 Osa 309: viiriaamu viri-aamu virsiaamu virsialmu vitsialmu pitsialmu pitsialku potsialku potsi-AKU PÖTSI-AKU PÖTSI-taku PÖtsimaku pitsimaku pitsimaksu pitsamaksu pitsamasu pitsavasu pitavasu paitavasu paita-ASU raita-ASU raita-ASE rauta-ASE rata-ASE sata-ASE sala-ASE sana-ASE sauna-ASE sauna-ALE saunavale saunavaje saumavaje laumavaje lamavaje kamavaje kampavaje kampakaje kampakoje kampakoe pampakoe.
Ari klo 12:34 Osa 297: arvokauhatahna arvokuhatahna arvokuhalahna arvokuhalahja arvokuvalahja arviokuvalahja aviokuvalahja avokuvalahja EVO-kuvalahja elokuvalahja elokuva-lohja elokuvalotja elokuva-lota elokuvasota elokuvasofta ekokuvasofta ekokuva-sofia emokuva-sofia erokuva-sofia erokuva-sofi elokuva-sofi elokuva-sofie elokuva-sofia elokuva-sonia elokuva-sonja elokuvasonta elokuvasanta elokuvaranta elokuvaraita elokuvariita elokuvariista elokuvakiista emokuvakiista demokuvakiista demi-kuvakiista kemi-kuvakiista lemi-kuvakiista emikuvakiista emukuvakiista emukuvakiisto.Ari24.2.2009 klo 08:02 Osa 129: harhavale harhavaje harjavaje sarjavaje sarkavaje sarkavaja sarkamaja sarkkamaja markkamaja markkumaja murkkumaja murkkupaja murkkupaija murkku-aija kurkku-aija kurkkuaita kurkkupaita kurkkupata kurkkupala kurkkupalo kurkkupallo kurkkapallo purkkapallo nurkkapallo nukkapallo hukkapallo pukkapallo kukkapallo sukkapallo tukkapallo tukkapalli kukkapalli kukkapauli kukkas-pauli rukkas-pauli rukkasauli rukkas-sauli pukkas-sauli kukkas-sauli kukkas-auli.Ari15.6.2018 klo 10:10 Osa 364: runkola renkola reenkola reenkolat reenkokat reenkukat reenkuvat reenkuva rein-kuva rein-kiva rein-kisa reino-kisa reino-kasa reino-kaisa reino-kassa reino-kissa eino-kissa aino-kissa aino-kipsa aino-kisa aino-kaisa kino-kaisa kinokansa kino-ansa vinoansa vinoaisa vino-pisa vinopiha vinohiha vinohila vinotila vinotola vintola rintola rientola riestola ristola ritola kitola kimola.Ari klo 21:43 Osa 31: lotina lorina lorin larin arin erin perin pesin pesiÄ kesiÄ keriÄ keritÄ kerivÄ kierivÄ vierivÄ vieriÄ kieriÄ kierijÄ kielijÄ kielivÄ mielivÄ mieliÄ mieli miele mielet pielet pienet sienet sienat tienat tierat tiirat viirat virrat virnat virmat firmat irmat irjat kirjat.Ari6.9.2009 klo 22:39 Osa 149: tankkiessu takkiessu taksiessu taksimessu maksimessu maksimersu taksimersu taksamersu saksamersu raksamersu raksapersu rakkapersu rakkapersus kakkapersus sakkapersus sukkapersus sukapersus sikapersus siikapersus liikapersus likapersus limapersus simapersus siimapersus liimapersus liigapersus liigapersu liigapesu liimapesu liimapusu kiimapusu tiimapusu tiimapesu tiimipesu tiilipesu viilipesu viinipesu viinipusu viinapusu piinapusu.Ari klo 18:10 Osa 302: kollitÄKKI kollitikki kollitiski kolliviski kolmiviski kelmiviski kelmi-vinski kelmivinkki kelivinkki kelavinkki kelalinkki kelilinkki kielilinkki kielivinkki kieli-viikki kielipiikki mielipiikki mielipilkki millipilkki millipilkku millipilkka milli-ilkka villi-ilkka villi-hilkka viili-hilkka viilitilkka viinitilkka viinatilkka viinapilkka piinapilkka piinapalkka piikapalkka liikapalkka liirapalkka litrapalkka sitrapalkka sitrapaikka sitralaikka sitramaikka sitra-maikki.Ari klo 15:33 Osa 189: kattiviiri kattiviini kanttiviini kanttiviina konttiviina konttipiina konttiliina konttilaina kottilaina KÖttilaina kattilaina kittilaina hittilaina litti-laina littilaine littimaine littipaine lettipaine lestipaine lastipaine lustipaine luotipaine puotipaine puotipaino puolipaino puolipano huolipano huolijano huolijako puolijako puolajako suolajako suolarako sularako sulkarako sukkarako hukkarako hukkapako huikkapako huikkapakko.Ari25.6.2014 klo 10:20 Osa 316: simalume simalumi simaluomi sikaluomi sikapuomi siikapuomi piikapuomi pihkapuomi pahkapuomi pahnapuomi pahnapummi tahnapummi lahnapummi lahnapuomi lainapuomi lainepuomi painepuomi painopuomi painopuoli painohuoli panohuoli panotuoli pinotuoli pianotuoli pianohuoli pianopuoli pianopuoti pianomuoti pianomuovi pinomuovi painomuovi painimuovi painimuori aini-muori anni-muori fanni-muori fanimuori fanimuoti manimuoti minimuoti.Ari21.6.2015 klo 21:08 Osa 335: saana-anelu sauna-anelu sauva-anelu hauva-anelu vauva-anelu vauva-ajelu hauva-ajelu halva-ajelu halva-anelu halva-antelu halvakantelu halavakantelu jalavakantelu jalavakantele salavakantele salavakantelu salavakastelu salarakastelu sahara-kastelu sahara-astelu sahahaastelu sanahaastelu kanahaastelu kanahaistelu kalahaistelu kalataistelu kalamaistelu salamaistelu salamauistelu salamapuistelu salamapuristelu saamapuristelu naamapuristelu naimapuristelu haimapuristelu haimakuristelu haimakouristelu haimakoristelu himakoristelu himakolistelu.Osa 10: ranne rane jane jone kone koje kebab-setä poker kopje kopse kopsu korsu kossu tossu possu sossu sussu tussu tupsu tupu lupu hupu huppu nuppu puppu pupu papu paju paja paha pala paka pakka pakko paikko paikka palkka pulkka pulikka palikka patikka latikka lutikka lutukka luukka.Ari klo 21:51 Osa 97: tippimisu tippisisu sippisisu kippisisu kimpi-sisu kampi-sisu hampisisu hamppisisu ramppisisu vamppisisu kamppisisu kamppimisu komppimisu komppitisu komppisisu korppisisu korpisisu koppisisu koppikisu koppimisu toppimisu toppamisu toppamasu toppamaksu toppimaksu tuppimaksu kuppimaksu koppimaksu koppimaku koppipaku koppiparku koppiparru koppi-parra koppitarra kuppitarra kuppatarra kauppatarra kauppatarha kauppaharha kauppaharja.Ari19.5.2010 klo 06:09 Osa 172: laivatili maivatili mailatili mailatuli mailituli hailituli hailitili hailitilli hailitÖLLI heilitÖLLI heilitalli heilimalli peilimalli peilihalli pelihalli peltihalli peltimalli peltomalli peltomulli petomulli ketomulli ketomilli vetomilli vetomalli vetomaali vetokaali vetokaari veto-baari ETO-baari emobaari hemo-baari homobaari homosaari himosaari himos-sari himosari himasari himakari himakani simakani.Keskustelut ketjujen koosteet muutetaan yksi kirjain - ketjun koostesivu.
Ari5.1.2009 klo 09:28 Osa 122: soikkovahti poikko-vahti puikkovahti peikkovahti peikkorahti pekkorahti pekkomahti pakkomahti sakkomahti lakkomahti lukkomahti lukkovahti lukkovauhti ukkovauhti ukkovahti kukkovahti kukkavahti kuikkavahti huikkavahti hukkavahti hukkalahti haukkalahti haukkavahti laukkavahti laukkavauhti haukkavauhti harkkavauhti harkkavahti harkkovahti harkkorahti harkkorahi harkkoraha harkkovaha harkkosaha harkkosana harkkosauna harkkosauma harkko-lauma herkko-lauma herkko-sauma.
Ari11.4.2014 klo 08:35 Osa 312: harjatukit harjapukit hajapukit rajapukit ratapukit rahapukit rahapakit rahapakut rahapakat rahapalkat mahapalkat mahapilkat mahapilkut vahapilkut varapilkut varatilkut varatilkat varatikat A-ratikat K-ratikat okratikat oratikat oratikit poratikit poratukit pokatukit pokatuki pikatuki pikatuli aikatuli taikatuli takkatuli takkatili takkitili nakkitili nakkituli nakkitulo nakkituho nakkiuho rakkiuho.Ari4.8.2012 klo 13:52 Osa 260: sarjavitsa karjavitsa karjapitsa marjapitsa marjapita marjapata marjapaja marja-apaja malja-apaja kalja-apaja kala-apaja kela-apaja kola-apaja kolapaja kelapaja kelapatja kalapatja koalapatja koplapatja kuplapatja ruplapatja ruplapaja rullapaja pullapaja pullapala pulmapala kulmapala kulmapata pulmapata pulmapaita pulmaraita pulma-aita kulma-aita kulta-aita kulta-aitta kultahaitta multahaitta mutahaitta musahaitta musa-aitta.Ari6.7.2009 klo 15:08 Osa 144: nasurekka namurekka nakurekka lakurekka lakupekka laki-pekka raki-pekka AKI-pekka akipokka vakipokka vakipoika lakipoika makipoika MÄkipoika MÄkipokka MÄkirokka MÄtirokka MÄTÄrokka MÄTÄrikka MÄTÄtikka HÄTÄtikka HÄKÄtikka HÄKÄtakka HÄKÄtukka VÄKÄtukka VÄHÄtukka VÄhitukka VÄritukka VÄlitukka VÄlirukka VÄlisukka VÄlihukka velihukka verihukka verihuikka verihutikka verilutikka verilusikka virilusikka pirilusikka.Ari klo 21:53 Osa 110: alarata alarati alarat ararat avarat tavarat tamarat kamarat kamarata kamparata kampirata lampirata lempirata lempirita lemu-pirita limu-pirita pimu-pirita IMU-pirita imuri-rita imuririita imuriraita imuripaita amuri-paita amuri-pata amuri-rata ajuri-rata azurirata azorirata zori-rata pori-rata pori-raja pori-paja paripaja varipaja vakipaja lakipaja lakkipaja nakkipaja sakkipaja sakkopaja.Ari15.2.2010 klo 12:25 Osa 162: suukkorahti suukkojahti saukkojahti sakkojahti takkojahti pakkojahti pakkotahti lakkotahti lakkovahti lakkosahti kakkos-ahti kakkosvahti kekkosvahti kekkosmahti kekkos-matti kekkos-katti kekkos-kantti kekkos-antti kekkos-anti kakkos-anti kukkos-anti ukko-santi ukkos-anni ukkosonni ukkisonni ukkionni ukko-onni kukko-onni kukka-onni tukka-onni sukka-onni suikka-onni kuikka-onni kuikka-monni kuikkatonni kuikkatorni kukkatorni tukkatorni tikkatorni tikka-toni.Ari klo 21:51 Osa 99: pila-aita piha-aita piha-aitta pilha-aitta pila-aitta pula-aitta pulla-aitta pulloaitta pullomitta pallomitta kallomitta kalliomitta kaltiomitta kartiomitta kartioaitta partioaitta patioaitta ratioaitta radio-aitta radiohaitta ratiohaitta videoslots bonus code ohne einzahlung patiohaitta patohaitta latohaitta lahohaitta lavohaitta avohaitta avoaitta avomitta ARO-mitta aromi-tata aromitaata aroma-taata aroma-taara aromatara ahomatara alhomatara palhomatara pallomatara pallomatala.Ari24.7.2014 klo 10:05 Osa 318: valehintamersujahti alehintamersujahti alehintamessujahti alehintaessujahti alehintakessujahti alehintakossujahti alehintakossutahti alehintakossuvahti alehintapossuvahti alehintapossuvati alihintapossuvati ylihintapossuvati ylihintapossulati ylihintapossuliti ylihintapossuÄITI ylihintatossuÄITI ylihintatessuÄITI alihintatessuÄITI alihintaessuÄITI alirintaessuÄITI alirintaressuÄITI alirintakessuÄITI talirintakessuÄITI tali-rantakessuÄITI salirantakessuÄITI salirantaessuÄITI savirantaessuÄITI havi-rantaessuÄITI hairantaessuÄITI hairantaessuviti haitantaessuviti laitantaessuviti laitantaessuvati laitantaessurati laitantaessurai lastantaessurai lastantaessuhai lastantaessu-KAI lastuntaessu-KAI astuntaessu-KAI.Ari16.3.2010 klo 08:50 Osa 165: haapapoika aapapoika aapapiika haapapiika haapasiika aapasiika aapasika rapasika rapaska ripaska rippaska roppaska ropipaska rupipaska rupipasta rupilasta supilasta hupilasta hupilauta hupiluuta supiluuta susiluuta susilauta susinauta susihauta uusihauta uuhihauta ruuhihauta ruuhilauta ruutilauta ruutirauta huutirauta huutorauta huutorauha huuto-rauma huutolauma huutolama huutolima huutoliha huutopiha.Ari26.1.2009 klo 12:41 Osa 125: diskoaamu uiskoaamu uskoaamu ruskoaamu ruska-aamu tuska-aamu tuska-ammu tuska-amme tukka-amme tukki-amme takki-amme sakki-amme SÄKKI-amme HÄKKI-amme HÄKKI-amma TÄKKI-amma tikki-amma tikkivamma tikkavamma tikkavimma likkavimma liikavimma piikavimma poikavimma pikavimma likavimma sikavimma sikagimma sikagumma sikamumma sikamamma vikamamma virkamamma virkatamma vikatamma sikatamma sikatumma sikahumma simahumma simahurma.Ari klo 15:31 Osa 152: SÄRMÄ HÄRMÄ HÄRKÄ MÄRKÄ MÄRKIÄ MÄTKIÄ MÄLKIÄ MÄKIÄ MÄKSÄ MÖKSÄ KÖKSÄ KÖKSI KÖYSI KÖYRI TÖYRI tyyri tyyris tyris tykis tekis tekes tukes tukos tulos tulus tilus titus vitus avitus alitus alius albus arbus argus argos aragos aragon paragon pargon parton.Ari6.12.2010 klo 13:32 Osa 195: kunkkusatsi kurkkusatsi kukkusatsi kukkasatsi kikkasatsi kikkamatsi kikka-masi hikka-masi huikka-masi huikkalasi hukkalasi hukkalapsi kukkalapsi kukkahapsi kuikkahapsi suikkahapsi suikkahapsu suikkahupsu sukkahupsu sukkahuppu sukkahoppu sukkaheppu sukkareppu hukkareppu kukkareppu kukkoreppu kurkoreppu kurkireppu KÄrkireppu KÄrkiheppu JÄrkiheppu JÄrkihippu JÄrkirippu JÄrkiriepu JÄlkiriepu JÄlkiriemu julkiriemu julkiremu julliremu jullilemu.Ari klo 13:34 Osa 188: KAI KAJ MAJ MAI main kain kalin kaulin koulin kourin kourine korine korina korona koruna karuna maruna marna myrna myra tyra kyra kora ORA oran aran RAN RAP RAY RA REA reza rela nela nega NEA neat seat reat reet.Ari klo 18:56 Osa 298: uuttu-suvi uuttusouvi kuttusouvi kutsusouvi kursu-souvi korsusouvi kossusouvi possusouvi tossusouvi tossusuvi tossusavi tassusavi tassuravi tassurivi tossurivi tussurivi sussurivi susu-rivi sisu-rivi pisurivi risurivi tisurivi misurivi nisurivi nasurivi nakurivi hakurivi saku-rivi pakurivi pukurivi puurivi pulurivi zulurivi kulurivi kalurivi kalukivi valukivi valakivi alakivi salakivi.