kungliga slott oslo

Tolv exempel från stadens ekonomiska historia.
Drogen und Drogenhandel im Altertum.
Losman,., Ostindiefararen Zacharias Fröse /Från adelsbrev till automobil.För Philosophiska Gradens erhållande.Fortsatt förbud mot bruk av guld och silver på kläder, wagnar, slädar och sletyg enl.Tryckt hos Samuel Nordberg, Göteborg 1783.Tessin vid KVA utverkade rätten att med vart utgående skepp medsända en representant.Almquist, Helge, Göteborgs historia, grundläggning och de första hundra åren.(HST27) Första upplagan av Osbecks och Toréns resa till Kina 1750-52.
Bihanget, 20 sidor, utkom senare och har tryckåret 1767.
Förgsättning, trädgårdar, planer, bilaga inventarium 1787.
42-66, handlar om Sverige.Uppsatserna om Ost-Indiska handeln lär vara författade.Harvard University Press, 1958, Stanford University Press 1969.Townshend,., Adams,.Tryckt hos Lorens Ludvig Grefing, Stockholm 1767.(GUB ÖM P 90/5).Historiska och litteraturhistoriska studier.Bodman, Gösta, Göteborgs industrihistoria i siffror.Behandlar på sid 144-166, Kap III.Xxix, no 2, 1981.Utförliga anvisningar om hur nytillverkade kanoner och mörsare skall provskjutas och besiktigas, miljoona lotto Christiernin, Doct.Roland, Erik, DE magno sinarium impero.
Lilla Galleriet, Vickleby, Öland 2006, integraf 04, Infra city, Stockholm 2004.